Som din ekonomipartner kan Affärskontakten frigöra din tid och resurser till det du är bäst på – din kärnverksamhet.

Hela din hantering av redovisning och ekonomi blir det rätt från början och du kan känna dig trygg. Vår erfarenhet från många olika branscher gör att vi kontinuerligt kan effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering. Vi kan sköta hela eller delar av din ekonomi hos dig eller från vårt kontor.

 

Löpande bokföring och avstämningar

I den löpande bokföringen ser vi till så att företagets transaktioner och andra bokföringshändelser blir bokförda i tid och på rätt sätt. Vi ser också till så att kostnader och intäkter hamnar på rätt period, vilket är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande. Varje månad får du avstämda balans- och resultatrapporter.

Kund- och leverantörsreskontra

Korrekt upprättade och underhållna kund- och leverantörsreskontror gör att du har full kontroll på exempelvis hur din försäljning fördelas på olika kunder och om kundfakturor är obetalda.

Skattedeklarationer

Vi ser till så att moms samt personalskatt och arbetsgivaravgifter deklareras till Skatteverket i rätt tid. Du får sedan ett meddelande om hur mycket som ska betalas in och vilken dag det ska ske. Vi kan även mot fullmakt göra själva inbetalningen.

Betalningar

Vi kan sköta om företagets leverantörsbetalningar och betalning av skatter.

Fakturering

Otroligt viktigt att fakturera i tid för att hålla uppe kassaflödet i ditt företag. För att detta inte ska försenas kan vi också ta hand om företagets fakturering. Vi kan också sköta om betalningsbevakning och kravhantering, därmed kan du fokusera på kärnverksamheten och att bibehålla dina goda kundrelationer. Använder du tjänster som belåning/försäljning av dina fakturor så samarbetar vi med din kreditgivare och sköter även den hanteringen.