Löner

Lönehantering är något som tar mycket tid och kräver mycket kunskap att hålla sig uppdaterad kring. Låt inte detta ta tid från dig att göra affärer

Vi kan hjälpa dig på plats ute hos dig eller från vårt kontor.

 

 

 

 

 

Lönehantering

Vi hjälper dig med att förbereda löneregistreringen och att registrera lönerna, att ta fram underlag för utbetalning, samt att redovisa personalskatter och sociala avgifter.

  • Vi hjälper dig att registrera eventuella underlag de anställda haft i form av kvitton mm.
  • Vi hjälper dig med beräkning av traktamenten, kost- och bilförmåner samt bilersättningar.
  • Vi hjälper dig med hanteringen av trängselskatter
  • När lönerna är klara kan vi också skicka lönespecifikationer till de anställda.

Semesterlöner

Vi ser till så att semesterlönerna blir korrekt beräknade.

Pension och försäkring

Beroende på om företaget har kollektivavtal eller ej, så är det olika förutsättningar och regler för tjänstepensioner, gruppförsäkringar och frivilliga försäkringar. Det skiljer sig även mellan olika kollektivavtal. Pensionsavsättningar och försäkringar ska beräknas, rapporteras och betalas in, vilket innefattar en hel del kontakter med exempelvis Collectum, Fora och enskilda försäkringsbolag. Om du anställer mer personal eller om någon slutar ska detta också rapporteras på rätt sätt.

Kontrolluppgifter

Efter varje år stämmer vi av med lönesystemet och bokföringen och skickar kontrolluppgifter för alla anställda till Skatteverket. Vi upprättar även arbetsgivarintyg.