Deklarationer 

Vi kan ta hand om de löpande skattedeklarationerna när vi sköter din bokföring, men även den årliga inkomstdeklarationen med alla bilagor, både för företaget och för dig som företagare. Vi upprättar även vid behov preliminärdeklarationer.

Momsfrågor

Om du gör affärer inom EU eller kanske över hela världen så gäller andra momsregler än för affärer inom landets gränser. Och även inom Sverige är det olika momssatser på olika varor och tjänster. Om ditt företag dessutom är verksamt inom byggsektorn så kanske du berörs av omvänd momsplikt. Oavsett vilka dina momsfrågor är så ger vi dig råden så du inte riskerar att hantera momsen felaktigt.

Skattekonsultationer

Alla företag ska betala rätt skatt. Men rätt skatt innebär inte bara att du inte ska betala för lite skatt, minst lika viktigt för ditt företag är att du inte betalar för mycket i skatt. Vi har gedigen kompetens och lång erfarenhet av skattefrågor, och hjälper dig att betala rätt skatt.